Діаграми класів

Діаграма класів – це тип діаграм, які частіше за все використовуються при моделюванні об’єктно-орієнтованих систем. Елементи діаграм класів пов’язані різними структурними зв’язками. Такі діаграми використовують для проектування словника системи чи кооперацій та систем. Діаграми класів мовою UML використовують для того, щоб показати параметри блоків цих діаграм та їх зв’язків. На діаграмах класів  зазвичай представлені такі елементи:

  1. Класи;
  2. Інтерфейси;
  3. Залежності, узагальнення та асоціації.

Також діаграми можуть включати в себе пакети або підсистеми; ті та інші групують елементи моделі у більш великі утворення. Іноді в діаграму класів потрібно додати примірники, особливо якщо ми хочемо показати тип примірника.

Опрацьовуючи статичне представлення системи, зазвичай використовують діаграми класів з однією із трьох цілей:

  1. Для моделювання словника системи. Воно допомагає вирішити питання стосовно того, які абстракції стануть предметом уваги системи, а які виходять за її межі. Використовуємо діаграми класів, щоб специфікувати ці абстракції  та їх призначення.
  2. Для моделювання простих кооперацій.           Кооперація  – це угрупування класів та інших елементів, які працюють для формування деякої спільної поведінки.
  3. Для моделювання логічної схеми бази даних.

Жоден клас не існує сам по собі. Кожен з них працює у співтоваристві з іншими. Таким чином,поряд зі словником системи вам знадобиться звернути увагу на візуалізацію та інші чинники. Потрібно використовувати діаграми класів для подання таких кооперацій. Щоб змоделювати кооперацію, потрібно:

  1. Розробити механізм, який ми збираємось моделювати.
  2. Для кожного класу підібрати класи, інтерфейси та інші аспекти, які беруть участь у даній кооперації.
  3. Використовувати сценарії для тестування цих процесів.
  4. Переконатись, що всі елементи наповнені правильним вмістом.

Багато систем, мають у своєму складі збережені об’єкти. Це означає, що вони можуть бути поміщені у базу даних. UML добре підходить для моделювання як логічних, так і фізичних схем баз даних.

Створюючи діаграми класів UML потрібно пам’ятати, що кожна із них – це лише графічне зображення статичного дизайну системи. Жодна діаграма класів не зобов’язана  включати все, що стосується дизайну системи. Але вона надає користувачеві повну інформацію, необхідну для статичного представлення системи; хоча кожна з них представляє лише один її аспект.
Previous Article
Next Article