Використання електронних таблиць Google Docs для побудови графіків

Google Docs – це безкоштовний он-лайн-офіс, який включає в себе текстовий та табличний сервіси, а також можливість створення презентацій. Всі документи, створені користувачем, зберігаються на Інтернет-сервері. Даний ресурс реалізує функцію розподіленого доступу, що дозволяє один і той же документ піддавати редагуванню у різних точках світу.

На сьогодні існує багато аналогів Google Docs, які також працюють за принципом хмарних технологій (табл.1).

Таблиця 1 – Порівняння хмарних технологій офісних пакетів

Критерії Office 365 ONLYOFFICE Google Docs
1 2 3
Текстові редактори .doc, .docx, .pdf .doc, .docx, .ods, .odt, .pdf .doc, .docx, .ods, .odt, .pdf
Електронні таблиці xlsx, .csv, .xls xlsx, .csv, .xls xlsx, .csv, .xls, .odf
Презентації .ppt, .pptx .ppt, .pptx .ppt, .pptx
Інструменти акаунту Пошта, календарі, контакти, конструктор сайтів та ін.. Пошта, контакти, Майже всі сервіси Google
Бази даних +
Тарифи Учбова версія (безкоштовна), бізнес версія (платна) Хмарна та серверні версії платні Абсолютно безкоштовний
Наявність мобільної версії Office Mobile Мобільна версія TEAMLAB Google Docs

За допомогою Google Docs можна працювати як в он-лайн режимі так і оф-лайн. Он-лайн режим дозволяє будь-кому редагувати документ і всі зміни будуть відображатися у реальному часі. Сервіс дозволяє використовувати значно більше інструментів ніж інші подібні сервіси. Електронні таблиці підтримують функцію створення діаграм, що дозволяє повноцінно працювати з таблицями он-лайн та використовувати створенні файли на домашньому ПК. Збереження коректив відбувається автоматично, що дозволяє економити час при створенні документу та забезпечує цілісність даних без їх втрати.

Висновки. Google Docs являється універсальним сервісом, як для навчання так і для роботи. Його функціонал майже не відрізняється від Microsoft Excel, що дає змогу швидко працювати з файлами.

Previous Article
Next Article