Електронні калькулятори

Електронні калькулятори є спеціалізованими програмними додатками, призначеними для виконання обчислень. Електронні калькулятори по своїх функціональних можливостях відповідають апаратним мікрокалькуляторам.

Апаратні мікрокалькулятори можуть суттєво різнитися по своїх можливостях і областях застосування. Прості мікрокалькулятори дозволяють здійснювати тільки арифметичні операції над числами й використовуються в побуті. Інженерні мікрокалькулятори дозволяють також обчислювати значення різних функцій (sin, cos і ін.) і використовуються в процесі навчання й для інженерних розрахунків; програмістські мікрокалькулятори дозволяють проводити обчислення в різних системах числення й інші операції.

Електронні калькулятори набагато зручніше, тому що можуть мати можливості всіх перерахованих вище типів апаратних мікрокалькуляторів.

Електронний калькулятор є стандартним додатком операційної системи Windows. Одним із удалих електронних калькуляторів є Numlock Calculator, у процесі роботи з яким легко вибрати необхідний тип калькулятора.

За допомогою електронних калькуляторів можна:

  • робити арифметичні дії над цілими й дробовими числами;
  • переводити числа з однієї системи числення в іншу (наприклад, з десяткової у двійкову);
  • обчислювати значення математичних функцій (наприклад, х2, 1/х);
  • обчислювати значення статистичних функцій (наприклад, середнє арифметичне заданих чисел);
  • обчислювати значення фінансових функцій (наприклад, обчислювати суму банківського вкладу із заданим відсотком) і ін.

Електронні калькулятори дозволяють проводити складні багатоступінчасті обчислення із записом проміжних результатів у комірки пам’яті калькулятора. У міру необхідності такі результати можна витягати з пам’яті й використовувати в подальших обчисленнях.

Електронні калькулятори дозволяють обмінюватися числовими даними з іншими додатками з використанням буфера обміну операційної системи.

Попередня стаття
Наступна стаття