Топологія локальних мереж

Під топологією (компонуванням, конфігурацією, структурою) комп’ютерної мережі зазвичай розуміється фізичне розташування комп’ютерів мережі друг щодо друга й спосіб з’єднання їх лініями зв’язку. Важливо відзначити, що поняття топології відноситься, насамперед, до локальних мереж, у яких структуру зв’язків можна легко простежити. У глобальних мережах структура зв’язків звичайно схована від користувачів і не занадто важлива, тому що кожен сеанс зв’язку може виконуватися по власному шляху.

Топологія визначає вимоги до устаткування, тип використовуваного кабелю, припустимі й найбільш зручні методи керування обміном, надійність роботи, можливості розширення мережі. І хоча вибирати топологію користувачеві мережі доводиться нечасто, знати про особливості основних топологій, їхніх достоїнствах і недоліках треба.

Існує три базові топології мережі:

  • Шина (bus) — всі комп’ютери паралельно підключаються до однієї лінії зв’язку. Інформація від кожного комп’ютера одночасно передається всім іншим комп’ютерам.
  • Зірка (star) — до одного центрального комп’ютера приєднуються інші периферійні комп’ютери, причому кожний з них використає окрему лінію зв’язку. Інформація від периферійного комп’ютера передається тільки центральному комп’ютеру, від центрального – одному або декільком периферійним.
  • Кільце (ring) — комп’ютери послідовно об’єднані в кільце. Передача інформації в кільці завжди виробляється тільки в одному напрямку. Кожний з комп’ютерів передає інформацію тільки одному комп’ютеру, що йде в ланцюжку за ним, а одержує інформацію тільки від попереднього в ланцюжку комп’ютера.

На практиці нерідко використають й інші топології локальних мереж, однак більшість мереж орієнтована саме на три базові топології.

Перш ніж перейти до аналізу особливостей базових мережних топологій, необхідно виділити деякі найважливіші фактори, що впливають на фізичну працездатність мережі й безпосередньо пов’язані з поняттям топологія.

  • Справність комп’ютерів (абонентів), підключених до мережі. У деяких випадках поломка абонента може заблокувати роботу всієї мережі. Іноді несправність абонента не впливає на роботу мережі в цілому, не заважає іншим абонентам обмінюватися інформацією.
  • Справність мережного устаткування, тобто технічних засобів, безпосередньо підключених до мережі (адаптери, трансівери, рознімання й т.д.). Вихід з ладу мережного устаткування одного з абонентів може позначитися на всій мережі, але може порушити обмін тільки з одним абонентом.
  • Цілісність кабелю мережі. При обриві кабелю мережі (наприклад, через механічні впливи) може порушитися обмін інформацією у всій мережі або в одній з її частин. Для електричних кабелів настільки ж критично коротке замикання в кабелі.
  • Обмеження довжини кабелю, пов’язане із загасанням сигналу, що поширюється по ньому. Як відомо, у будь-якому середовищі при поширенні сигнал послабляється (загасає). І чим більшу відстань проходить сигнал, тим більше він загасає. Необхідно стежити, щоб довжина кабелю мережі не була більше граничної довжини Lпр, при перевищенні якої загасання стає вже неприйнятним (приймаючий абонент не розпізнає ослабілий сигнал).
Попередня
Наступна