Накопичувач на компакт-диску

Накопичувач на ком пакт-диску це пристрій, що дозволяє тільки зчитувати дані з компакт-диска, саме тому англійською мовою він називається CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory-компакт-диск тільки для читання пам’яті).

Являє собою двигун для обертання диска, генератор лазерного променя й перетворювач відбитого лазерного променя в електричні сигнали, що відповідають 0 і 1.

На компакт-диск у стаціонарних умовах попередньо записуються дані у вигляді мікроскопічних місць, що відбивають або розсіюють лазерні промені й розташованих послідовно на одній спиралевидній доріжці.

Процес читання відбувається в такий спосіб:

на дисковід установлюється носій (компакт-диск), цей диск починає обертатися щодо лазерної головки;

промінь лазера попадає на диск і відбивається з різною інтенсивністю залежно від того, чи потрапив він на, що відбиває або на поверхню, що розсіює;

відбитий промінь попадає на фотодіод, за допомогою якого імпульси світла перетворюються в нулі й одиниці.

Накопичувач CD-ROM має високу швидкість передачі даних. За одиницю швидкості такого накопичувача ухвалюють 150 Кбайт/с, але накопичувачі з такою швидкістю в цей час не випускаються. В 1998 р. пропонувалися 32ншвидкісні (4800 Кбайт/с) накопичувачі, в 2001 р. — 56ншвидкісні.

Такі накопичувачі також називають оптичними.

Технологію CD-ROM винайшов в 1965 р. Джеймс Рассел (James Russell).

Попередня стаття
Наступна стаття