Бази даних

  1. База даних це сукупність взаємозалежних даних на машинних носіях, організована певним способом; інформаційна модель предметної області.

Відповідно до моделей опису даних БД визначають як ієрархічні, мережні, реляційні. У зв’язку з наявністю повного математичного опису реляційної моделі, універсальністю моделі й простотою реалізації найбільший розвиток одержали реляційні бази даних.

Створення БД складається з наступних етапів:

– розробка концептуальної моделі даних;

– розробка логічної моделі БД;

– конкретне конструювання.

Інструмент для всіх можливих дій із БД — система керування базою даних (СУБД). Коли говорять про БД у загальному випадку, мають на увазі БД разом із системою керування, якщо спеціально не застережене противне.

Розрізняють БД: однокористувацькі й багатокористувацькі, розподілені й централізовані.

  1. База даних це набір файлів, що відносяться до одного інформаційного об’єкта.
Попередня стаття
Наступна стаття